Scoala gimnazială nr. 13 Timisoara

 

 

PROMOVAREA  CONSILIULUI  ELEVILOR

PROIECT  ORGANIZAT  DE  CONSILIUL  ELEVILOR

 

 

 

 

Argument:


Consiliul elevilor este organism democratic al elevilor din şcoala noastră. Unul dintre obiectivele noastre este să informăm toată şcoala de existenţa acestuia. Având deja un număr minim de membri, noi suntem dispuşi şi deschişi să primim câţi mai mulţi elevi interesaţi de acest proiect.

Grup ţintă: Elevi ai şcolii noastre


Obiective:

 

 • Informarea elevilor despre existenţa CE
 • Convingerea elevilor de necesitatea implicării lor în acest Consiliu
 • Stabilirea planului de acţiune pentru anul şcolar 2013-2014

  Plan de acţiune:

 

 • Răspândirea materialelor publicitare în şcoală
 • Realizarea unui blog al Consiliului Elevilor şi elaborare de pliante, afişe, fluturaşi de popularizare a Consiliului Elevilor al şcolii noastre
 • Organizarea unei întâlniri de informare cu toţi şefii de clasă
 • Popularizarea CE, a programului şi a activităţilor acestuia, de către membrii CE, în cadrul orelor de dirigenţie din lunile septembrie- octombrie la clasele din care fac parte

  Rezultate aşteptate:

 

 • Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în CE
 • Dezvoltarea vieţii asociative a elevilor
 • Responsabilizarea elevilor şi conştientizarea rolului activ pe care îl joacă în viaţa şcolii.

Timp alocat:

Octombrie  2013-  iunie 2014.

 

 

 

Presedinte CE,  Andreea  Oprisescu

 

Vicepresedinte CE, Francesca  Drăgut

 

Responsabil  CE,  prof. Nica Daniela

 

Școala gimnazială nr. 13 Timișoara

 

CHRISTMAS  PARTY

PROIECT  ORGANIZAT  DE  CONSILIUL  ELEVILOR ÎN COLABORARE CU CONSILIUL PROFESORAL

 

 

 

DATA :                                                 MIERCURI       18 decembrie 2013  între orele 1700-1900

OBIECTIVE:                            

 • ÎMBUNĂTĂȚIREA COMUNICĂRII DINTRE PROFESORI ȘI ELEVI;
 • MOTIVAREA ELEVILOR ȘI A PROFESORILOR  DE A CONTRIBUI  LA DEZVOLTAREA ȘCOLII ȘI A COMUNITĂȚII;
 • PROMOVAREA COMPORTAMENTELOR ALIMENTARE  SĂNĂTOASE;
 • RESPONSABILIZAREA ELEVILOR PRIN  IMPLICAREA LOR  ÎN ACTIVITĂȚI PROPUSE DE EI;
 • STRÂNGEREA DE FONDURI PENTRU MATERIALE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR  CONSILIULUI  ELEVILOR;
 • STRÂNGEREA DE FONDURI PENTRU ORGANIZAREA VIZITEI  COLEGILOR  DIN NOVISAD  (IULIE 2014);

 

RESURSE UMANE/BENEFICIARI:

           

ELEVII CLASELOR   V-VIII;

CADRE  DIDACTICE  ALE ȘCOLII;

PĂRINȚII ȘI BUNICII COPIILOR, DORNICI SĂ SPRIJINE IDEILE PROIECTULUI; 

                                   

RESURSE  FINANCIARE:                                             DONAȚII  REALIZATE  DE PROFESORI ȘI PĂRINȚI

RESURSE  TEMPORALE:                                            9-18  DECEMBRIE 2013

RESURSE MATERIALE:                                              PRODUSE  ALIMENTARE  HOME-MADE

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR:                                 DJ à VATRIȘ MIRABELA

                                                                                   PROGRAMUL  ARTISTIC  à CONSILIUL  ELEVILOR

EXPOZIȚIA GASTRONOMICĂ  (platouri cu sandvișuri, prăjituri, gogoși, clătite; ceai, sucuri neacidulate,limonadă)à CADRE  DIDACTICE

 

 

ORGANIZATORI

 

 

Elevi:

 

Oprițescu Andreea

Drăguț Francesca

Codreanu Diana

Nueleanu Valentina

Triponescu Andreea

Ardelean Rebeca

Cioploiu Delia

 

 

 

 

 

Profesori:

 

Vatriș  Mirabela

Robu Andreea

Duroi Daniela

Todor Maria

Lazăr Mariana

Iezan Delia

Komloși Iuliana

Bușe Gabriela

Iorgoaia Liane

Moroșan Elena

Pocol Teodor

 

 

 

 

 

Coordonator, responsabil  al Consiliului Elevilor, prof. Daniela Nica.